Smart Parking


PREDNOSTI


Kada su u pitanju mnogobrojna rješenja koja potpomažu jedan od najvećih problema u gradovima – parking prostorima, ovaj sistem parkinga pokazao se u praksi kao najefikasniji. Riječ je o sistemu koji zauzima veoma malu površinu, a koji ustvari površinu parkirališta na jednoj lokaciji povećava do čak 700%.


DODATNE POGODNOSTI SISTEMA


■ Niska potrošnja električne energije
■ Jednostavno za upotrebu
■ Lako održavanje Sistema
■ Sigurnost sistema na visokom nivou
■ Proces postavke sistema traje 5 do 10 dana
■ Mogućnost premještanja sistema s lokacije na drugu lokaciju


ROTARY SISTEM
(3 KATEGORIJE)


L kategorija za limuzine,
SU kategorija za džipove,
SUXX kategorija za džipove većih gabarita.


O ROTARY PARKINGU


Parkiranje automobila vrši se na nivou zemlje, a zatim se vozila kreću vertikalno u vis. Za korištenje sistema postavljena je kontrolna tabla koja svojim oblikom i funkcijom podsjeća na tipke u liftu, što je čini laganom za korištenje. Također, na svakoj paleti za parkiranje, postoje brojevi koji su lagani za uočiti, te vlasnik automobila vrlo jednostavno može upamtiti ili pronaći broj palete svog vozila. Jednostavnim odabirom broja na kontrolnoj tabli vozilo se spušta u kratkom vremenskom roku, nakon čega vozač ulazi u svoj automobil.

Ovaj sistem parkinga je velikom brzinom postao veoma tražen na tržištu. Pored prednosti u rješenju problema parkinga, karakteriše ga i mogućnost postavljanja na gotovo svim lokacijama.

Dodatne opcije
Želite zaštititi automobile od padavina i vremenskih nepogoda? I tu imamo rješenje za vas. Postoje mogućnosti ugradnje različitih fasada, sve po želji i potrebi kupca. Investitori, svoj uloženi novac korištenjem površina fasade mogu brže vratiti izdavanjem istih kao reklamni prostor oglašivačima.

TURN TABLE PARKING


Turn Table je mehanizam koji se koristi u svrhu maksimalnog iskorištavanja potencijala za izgradnju parking prostora na mjestima gdje fizički ne postoji dovoljna širina za okretanje automobila. Potrebna širina za skretanje, do 90 stepeni, automobila je 8 metara (za automobile do 6 metara dužine).

Sa sistemom Turn Table otvara se mogućnost za okretanje automobila u svim pravcima u širini od 6 metara.

POGLEDAJTE VIDEO

PREDNOSTI


Kada su u pitanju mnogobrojna rješenja koja potpomažu jedan od najvećih problema u gradovima – parking prostorima, ovaj sistem parkinga pokazao se u praksi kao najefikasniji. Riječ je o sistemu koji zauzima veoma malu površinu, a koji ustvari površinu parkirališta na jednoj lokaciji povećava do čak 700%.

DODATNE POGODNOSTI SISTEMA


■ Niska potrošnja električne energije
■ Jednostavno za upotrebu
■ Lako održavanje Sistema
■ Sigurnost sistema na visokom nivou
■ Proces postavke sistema traje 5 do 10 dana
■ Mogućnost premještanja sistema s lokacije na drugu lokaciju

ROTARY SISTEM
(3 KATEGORIJE)


L kategorija za limuzine,
SU kategorija za džipove,
SUXX kategorija za džipove većih gabarita.


O ROTARY PARKINGU


Parkiranje automobila vrši se na nivou zemlje, a zatim se vozila kreću vertikalno u vis. Za korištenje sistema postavljena je kontrolna tabla koja svojim oblikom i funkcijom podsjeća na tipke u liftu, što je čini laganom za korištenje. Također, na svakoj paleti za parkiranje, postoje brojevi koji su lagani za uočiti, te vlasnik automobila vrlo jednostavno može upamtiti ili pronaći broj palete svog vozila. Jednostavnim odabirom broja na kontrolnoj tabli vozilo se spušta u kratkom vremenskom roku, nakon čega vozač ulazi u svoj automobil.

Ovaj sistem parkinga je velikom brzinom postao veoma tražen na tržištu. Pored prednosti u rješenju problema parkinga, karakteriše ga i mogućnost postavljanja na gotovo svim lokacijama.

Dodatne opcije
Želite zaštititi automobile od padavina i vremenskih nepogoda? I tu imamo rješenje za vas. Postoje mogućnosti ugradnje različitih fasada, sve po želji i potrebi kupca. Investitori, svoj uloženi novac korištenjem površina fasade mogu brže vratiti izdavanjem istih kao reklamni prostor oglašivačima.

TURN TABLE PARKING


Turn Table je mehanizam koji se koristi u svrhu maksimalnog iskorištavanja potencijala za izgradnju parking prostora na mjestima gdje fizički ne postoji dovoljna širina za okretanje automobila. Potrebna širina za skretanje, do 90 stepeni, automobila je 8 metara (za automobile do 6 metara dužine).

Sa sistemom Turn Table otvara se mogućnost za okretanje automobila u svim pravcima u širini od 6 metara.

POGLEDAJTE VIDEO