Smart Parking


ADVANTAGES


When it comes to numerous solutions that help one of the largest problems in the cities - parking spaces, this parking system proved to be the most effective. It is a system that occupies a very small surface, and which actually increases the parking area at one location to as much as 700 percent.


ADDITIONAL BENEFITS OF THE SYSTEM


■ Low power consumption
■ Easy to use
■ Easy maintenance of the system
■ High level security system
■ The process of system setup lasts 5 to 10 days
■ Possibility of moving the system from one location to another location


ROTARY SYSTEM
(3 CATEGORIES)


L category for limos,
SU category for jeeps,
SUXX category for larger size jeeps


ABOUT ROTARY PARKING


Car parking is conducted at the ground level, and then the vehicles are moved vertically up. A control panel is set up for the usage of the system, and it resembles the control panel in the elevator, which makes it very easy to use. Moreover, there are numbers that are easy to spot on each parking pallet, and the car owner can easily remember and find the number of his/hers car's pallet. With simple selection of the number on the control panel, the vehicle is brought down in a short period of time, after which the driver can enter his/hers car.

This system of parking has become highly demanded on the market in a very short period of time. Apart from the advantages in solving the problem of parking, it also has the possibility to be installed on almost any location.

Additional Options
You want to protect your car from precipitation and bad weather? We have a solution for you once again. There are possibilities of installation of different facades, in accordance with wishes and needs of the customer. Investors can return their money by using facade surfaces faster by renting them as advertising space.

TURN TABLE PARKING


Turn Table is a mechanism that is used with the aim to maximize the potential for the construction of parking spaces in places where there is physically not enough width to turn the car. The required width for turning the car up to 90 degrees is 8 meters (for cars up to 6 meters in length).
The Turn Table system opens up the possibility of turning cars in all directions in a width of 6 meters.

POGLEDAJTE VIDEO

PREDNOSTI


Kada su u pitanju mnogobrojna rješenja koja potpomažu jedan od najvećih problema u gradovima – parking prostorima, ovaj sistem parkinga pokazao se u praksi kao najefikasniji. Riječ je o sistemu koji zauzima veoma malu površinu, a koji ustvari površinu parkirališta na jednoj lokaciji povećava do čak 700%.

DODATNE POGODNOSTI SISTEMA


■ Niska potrošnja električne energije
■ Jednostavno za upotrebu
■ Lako održavanje Sistema
■ Sigurnost sistema na visokom nivou
■ Proces postavke sistema traje 5 do 10 dana
■ Mogućnost premještanja sistema s lokacije na drugu lokaciju

ROTARY SISTEM
(3 KATEGORIJE)


L kategorija za limuzine,
SU kategorija za džipove,
SUXX kategorija za džipove većih gabarita.


O ROTARY PARKINGU


Parkiranje automobila vrši se na nivou zemlje, a zatim se vozila kreću vertikalno u vis. Za korištenje sistema postavljena je kontrolna tabla koja svojim oblikom i funkcijom podsjeća na tipke u liftu, što je čini laganom za korištenje. Također, na svakoj paleti za parkiranje, postoje brojevi koji su lagani za uočiti, te vlasnik automobila vrlo jednostavno može upamtiti ili pronaći broj palete svog vozila. Jednostavnim odabirom broja na kontrolnoj tabli vozilo se spušta u kratkom vremenskom roku, nakon čega vozač ulazi u svoj automobil.

Ovaj sistem parkinga je velikom brzinom postao veoma tražen na tržištu. Pored prednosti u rješenju problema parkinga, karakteriše ga i mogućnost postavljanja na gotovo svim lokacijama.

Dodatne opcije
Želite zaštititi automobile od padavina i vremenskih nepogoda? I tu imamo rješenje za vas. Postoje mogućnosti ugradnje različitih fasada, sve po želji i potrebi kupca. Investitori, svoj uloženi novac korištenjem površina fasade mogu brže vratiti izdavanjem istih kao reklamni prostor oglašivačima.

TURN TABLE PARKING


Turn Table je mehanizam koji se koristi u svrhu maksimalnog iskorištavanja potencijala za izgradnju parking prostora na mjestima gdje fizički ne postoji dovoljna širina za okretanje automobila. Potrebna širina za skretanje, do 90 stepeni, automobila je 8 metara (za automobile do 6 metara dužine).

Sa sistemom Turn Table otvara se mogućnost za okretanje automobila u svim pravcima u širini od 6 metara.

POGLEDAJTE VIDEO